S&M PRP Monocap Single Kit

Temel Kullanım Amaçları:

  • Monofazik PRP ürünüdür.
  • Yaklaşık 10 ml kan hacmiyle çalışılır. Tüpler vakumludur. Kan vacutainer iğne ucu veya kelebek set yardımıyla direk tüpün içerisine alınır.
  • 3200 RPM 8 dk. santrifüj edilir.
  • Santirifüj edildikten sonra bir miktar plazma ve Buffy-coat bölümü bir enjektör yardımıyla alınıp uygulaması yapılır.
  • Trombosit konsantrasyonu yaklaşık 5-7 kat arasındadır.

Başlık

Go to Top