S&M PRP Unique

Temel Kullanım Amaçları:

  • Monofazik PRP ürünüdür.
  • Yaklaşık 15 ml Kan Alma Kapasitesi vardır.
  • 7-9 kat Trombosit Konsantrasyonuna ulaşılabilir.
  • Konforlu Buffy Coat Toplama İmkanına sahiptir.
  • Güvenilir ve gözle görülür net Buffy-Coat elde edilir.
  • 3200 RPM de 8 dakika santrifüj edilir, piston yardımı ile Buffy Coat’u boğaz kısmına seviyeleyerek 2,5-3 ml PRP enjektöre alınıp uygulanır.

Başlık

Go to Top