Kaş ve Kirpik Peptidi

Widelash Peptit, Provitamin B5 (Pantenol). Widelash, kıl köklerinde keratinosit çoğalmasını teşvik ederek ve kıl kökünün daha sağlam tutunmasına yardımcı olarak kirpiklerin daha uzun, daha dolgun ve daha güçlü görünmesine katkıda bulunur.

30 gönüllü kadın ile 30 gün boyunca çift kör kullanılırak yapılan bir klinik çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Yapılan çalışmanın özeti şöyledir;

30 katılımcı bir gözde Widelash, diğerinde plasebo içeren bir ürünü günlük olarak 30 gün boyunca kullandı. 15. gün ve 30. günde görüntü analizi ile ölçümler yapıldı. 30 gün sonra eğitimli uzmanlar tarafından profesyonel metodlarla görüntülenip değerlendirildi. Widelash Peptit kullanılan gözlerde

– Göz kirpik uzunluğu 30 gün sonra %43 arttığı gözlemlendi.

– Göz kirpik çapı 30 gün sonra %40 arttığı gözlemlendi.

 

 

Beyazlatıcı peptid: Nonapeptid-1

Farklı cilt renkleri, ciltteki farklı melanin seviyelerinden kaynaklanır. Düzenli olarak güneşe maruz kalmak, güneş lekesi olarak bilinen kahverengi lekelere neden olur ve bunların oluşumu yaşla birlikte artar. Bu sorunların temelinde, anormal miktarlarda melanin sentezleyen melanositlerin hiperaktivitesi yatar. Yani kahverengi pigmentleri üreten melanositler normalin üzerinde üretim yaparlar.

Melanotropin (a-MSH) olarak da adlandırılan Alfa Melanosit Uyarıcı Hormon, pigmentasyon gibi çeşitli fizyolojik aktivitelerden sorumlu olan vücudumuz tarafından üretilen doğal bir maddedir. Tirozinaz, a-MSH’nin kendine özgü MC1-R reseptörü üzerine bağlanmasıyla uyarılır. Tirozinaz aktivitesinin uyarılması, amino asit tirozinin DOPA’ya (dihidroksifenilalanin) hidroksilasyonunu indükler ve oksidasyonunu dopakinona katalize eder. Son adım, melanositlerde melanozom adı verilen organellerde melanin sentezidir.

Kozmetik ürünler için ideal cilt rengini açma ajanı, sitotoksisite (hücre ölümü)  olmaksızın melanogenezi ( Melanin yani kahve rengi pigmentin oluşum aşamasını) inhibe eden (baskılayan) ajandır.

 

 

 

 

Hareket mekanizması

A-MSH’nin melanositler üzerindeki MC1-Reseptörüne bağlanması, melanogenez ve pigment oluşumunun ilk adımıdır. MC1-R’yi bağlayarak ve bloke ederek, hücre içi melanogenez yolunu bloke edebilir ve melanositler tarafından üretilen melaninin sentezini veya aşırı ekspresyonunu azaltabiliriz.

Nonapeptid-1, MC1-R için yüksek afiniteye (ilgi ,çekim gücü) sahip bir oligopeptiddir. A-MSH’ye (Alfa Melanosit Uyarıcı Hormon) özgü bir biyomimetik peptit antagonistidir. Bir antagonist olarak, tirozinazın daha fazla aktivasyonunu önleyerek ve böylece melanin sentezini bloke ederek spesifik reseptörü (MC1-R) üzerindeki doğal ligand (a-MSH) ile rekabet eder. Tirozinaz inhibisyonu, istenmeyen pigmentasyon oluşumunu azaltarak cilt tonu ve kahverengi lekeler üzerinde kontrol sağlar.

Tirozinazı inhibe etmek

Nonapeptid-1, melanogenez yolunu bloke eder ve tirozinaz aktivitesini ve melanin sentezini inhibe eder.

DNA koruma peptidi: Asetil Hekzapeptid-51 Amid

Bu Hekzapeptid DNA’yı hasardan korur, doğal onarım yollarını uyarır ve fibroblastlarda yaşlanmayı yavaşlatır.

DNA koruma peptidi, çeşitli ajanların neden olduğu DNA hasarını koruyarak ve onararak genomik bütünlüğü korur ve daha uzun ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için hücresel yaşlanmayı geciktirir.

DNA bütünlüğünün korunması, organizmaların düzgün çalışması ve hayatta kalması için gereklidir. DNA zincirleri, endojen ve eksojen genotoksik ajanların sürekli tehdidinden ve replikasyon hatalarından muzdariptir. UV kaynaklı lezyonlar, iyi bilinen bir pirimidin dimer formu olan siklobütan pirimidin dimerlerinin (CPD’ler) oluşumuyla sonuçlanabilir. Bu tür bir hasar, DNA’nın yapısını bozarak transkripsiyonunu ve replikasyonunu değiştirebilir. Kontrol  yolları, DNA yapısını izler ve bir hata yeni hücrelere yayılmadan önce her şey doğruysa onarıma ve ilerlemeye devam etmeye izin veren hücre döngüsünü kontrol eder.

DNA koruma peptidi, FOXO3a’nın aktivitesini taklit ederek DNA onarım yollarında yer alan birkaç genin ekspresyonunu arttırır. Aynı zamanda hücrelere koruma sağlar ve fibroblastları canlandırarak yaşlanmalarını geciktirir.

 

Kırışık önleyici lipo-peptidler: Palmitoyl Hexapeptide-12 & Palmitoyl Tripeptide-1

Palmitoyl tripeptide -1

Hücre dışı matris (ECM), insan vücudunda hücreler için destek sağlamak, dokuları birbirinden ayırmak ve hücreler arası iletişimi düzenlemek gibi birçok işleve hizmet eder. Çeşitli hücresel metabolizmaları düzenleyen çok çeşitli hücresel büyüme faktörlerini kontrol eder. Kolajen, yerleşik hücrelere yapısal destek sağlayan ECM’de en bol bulunan proteindir. Öte yandan, Elastin lifleri birbirine bağlanarak doku elastikiyetini korumak için çapraz bağlar oluşturur. Bu yapının bir sonucu olarak, kolajen ile dermiste elastin kombinasyonu ve sinerjisi, cildin genel elastikiyetinde ve gerginliğinde önemli bir rol oynar.

Hücre dışı matris (ECM), cildin temel yapısını sağlar. Hücre dışı bir kolajen, elastin, glikoprotein ve proteoglikan ağından oluşur. ECM, fibroblastlar tarafından üretilir ve onlarla etkileşime girerek cildin gelişimini ve yenilenmesini düzenler. Tripeptid-1, sağlıklı cilt üretmek için gerekli olan insan plazmasının doğal bir bileşenidir. Doku hasarı ve doku döngüsünden sonra hücre dışı matristeki proteinlerin proteolitik bozunması sırasında üretilir. Bu nedenle, büyümeyi etkileyen bir faktör olduğu iddia edilmektedir ve fibroblast büyümesini, kolajen sentezini ve glikozaminoglikan üretimini indükleme özelliğine sahip olduğu için bir yara iyileştirici ajan olarak geniş çapta araştırılmıştır.

Tripeptid-1, kök hücre çoğalmasını uyarmak için kullanılır; Vücudun ana hücreleri olan kök hücrelerin çoğalması, beyin, kan, kalp, kemikler, kaslar ve deri gibi tüm hücrelerin ve dokuların kaynağı son derece düşük bakır konsantrasyonları gerektirir. Kök hücreler daha yüksek bakır seviyelerine maruz kaldıklarında, farklılaşmış hücrelere ilerlerler. Bu nedenle, Tripeptid-1 kök hücrelerin proliferasyonunu (hücrelerin çoğalmasını) artırırken, Bakır- tripeptid bunların farklılaşmış hücrelere ilerlemesini artırır. Kök hücreler Tripeptid-1 ile çoğaldığından, fibroblastlar dahil olmak üzere farklı fonksiyonel hücreler kök hücrelerden türetilebilir.

 

Palmitoyl Hexapeptide-12

Kırışıklık genellikle tekrarlanan yüz ifadeleri, güneş hasarı, sigara, yetersiz sıvı alımı ve en önemlisi kronolojik yaşlanma süreciyle ilişkilendirilir. İnsanlar yaşlandıkça cilt yapıları bozulur ve cillteki önemli yapı taşlarından biri olan Elastin cildi esnek ve sıkı tutmaya yardımcı olan ve cilt çekildiğinde tekrar eski halini almasını sağlayan bir proteindir. Elastin yaşla birlikte tükenme eğilimindedir ve cildin iskeletindeki bu değişiklikler cildin kırışmasına ve sarkmasına neden olur. Bu nedenle, sadece elastinin çoğalması yaşlanmayı geciktirmede değil, aynı zamanda elastin üreten fibroblast çoğalmasında da son derece önemli hale gelir.

Cilt iki tür önemli cilt liflerinden oluşur: Kolajen ve Elastin. Retiküler dermiste bulunan kolajen lifler, cildin yapısal lifleridir. Papiller dermiste bulunan elastin lifleri, genç cildin “elastikiyet” kalitesinden sorumlu “lastik bant” lifleridir.

Elastin, bir başka fibroblast formu olan fibrositler tarafından salgılanır ve spiral filamentlerden oluşur. Spiral filamentler, uzayabilen peptidik zincirlerden oluşur. Uzatıldıktan sonra moleküller, moleküler esneklik için gerekli olan bu çapraz bağlanma nedeniyle orijinal şekillerine geri dönerler. Hexapeptide-12, fibroblast tarafından üretilen elastinde tekrarlanan bir amino asit dizisidir. Bu nedenle heksapeptid-12, fibroblast üretimi üzerinde olumlu bir etki gösterir.