Peeling Nedir?

Peeling kelimesi tam anlamıyla “üst tabakayı çıkartma” veya “rafine etme” anlamına gelir. Aslında peeling, cildin görsel görünümünü ve genel durumunu iyileştirmek için ölü deri hücrelerinin soyulması işlemidir.

 

Kimyasal Peeling Nedir?

Peeling işlemleri arasında kimyasal peeling özel bir yere sahiptir. Kimyasal peeling, cildin üst katmanındaki ölü hücrelerin asidik bileşenlerle temas ederek soyulması işlemidir. Kural olarak, organik asitler, kimyasal peelingin aktif bileşenidir.

Kimyasal peeling, cildin kimyasallar ile soyularak epidermal ve dermal yapılarının tahrip edilmesi ve yeniden yapılandırmasını sağlamaktır.

Çeşitli faktörlere bağlı olarak, kimyasal peeling etkisi değişen derinliklere ulaşabilir ve farklı yapıları ve hücreleri değiştirebilir veya hasar verebilir. Hasar gören deri katmanlarında rejeneratif mekanizmalar harekete geçirilir; amaç, cilt yapısında ve derinin görünümünde iyileşme sağlamaktır.

Ekseption Kimyasal Peeling Öncesi ve Sonrası

Kimyasal Peeling Tipleri ve Derinlikleri Nelerdir?

 • Yüzeysel soyma (peeling):

  Birkaç katmanlı epidermik tabaka aralığında etkili bir peeling yöntemidir. En yüzeysel kimyasal peling türüdür. Bu kimyasal peeling yöntemi uygulandıktan sonra, hastalar her zamanki yaşam biçimlerini takip edebilirler.

 • Orta derinlikte soyma (peeling):

  Epidermisten bazal tabakaya kadar olan katmanları etkileyen peeling yöntemidir. Bu peeling işleminden sonra, hastalar hyperemia nedeniyle bir hafta evde istirahat ederler.

 • Derin kimyasal soyma (peeling):

  Bazal katmanı etkileyen peeling türüdür. Bu prosedür oldukça sorunludur ve anestezi altında uygulanır çünkü cildi kimyasal olarak yakarak epidermis yenilenmesini hedefler. Derin kırışıklıkların ve yara izlerinin giderilmesine yöneliktir ve hastanede gerçekleştirilir. Derin kimyasla peeling etkisi oldukça uzun sürelidir (birkaç yıla kadar), ancak prosedür yalnızca bir kez yapılabilir. Rehabilitasyon süresi yaklaşık 5 ay sürer.

Ekseption Kimyasal Peeling Öncesi ve Sonrası

Kimyasal Peeling’in Amaçları Nelerdir?

 1. Kabuklaşmış epidermisin soyulması, bazal tabakalı hücrelerin proliferasyonuna (jenerasyonu) neden olur. Bu, cildin en üst katmanının yenilenmesi anlamına gelir.
 2. Ciltteki kusurların giderilmesi ve belli sorunların kimyasal asitlerle soyularak çözülmesi
 3. Asitlerin koruyucu ve yenilenen cilt işlevlerinin etkinleştirilmesi.
 4. Cilt Ph’ının istenilen düzeye gelmesi.
 5. Doğal cilt enzimlerini harekete geçirmek.

Kimyasal Peeling Hangi Durumlarda Uygulanır?

 1. Lekeler, yaşlanma noktaları ve cilt beyazlatma.
 2. Yara, skar, ve çatlak izleri.
 3. Akne, rosacea, sebore, cilt pH’sının normalleştirilmesi ve sebase bezlerin salgılarının azaltılması.
 4. Kuru cilt.
 5. couperose; Deri altında özellikle yüz bölgesinde kılcal damarların genişlemesi ve cilt üzerinde kırmızı renkli çatlaklar halinde kendini göstermesi.
 6. Cildi yenilemek, kırışıklıkları düzeltmek, kolajen sentezini artırarak cilt sıkılığını ve elastisiteyi artırmak.
 7. Cildin görsel görünümünün iyileştirilmesi: Ciltte daha pürüzsüz, daha düzgün bir görünüm.
 8. Nemlendirme.

Ekseption Kimyasal Peeling Öncesi ve Sonrası

Kimyasal Peeling Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

Kimyasal peeling yöntemleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

 • Kötüleşme aşamasında olan herhangi bir kronik hastalık
 • Soğukla ilişkili hastalıklar
 • Gebelik ve emzirme
 • Hipertrofik veya keloid skarlara yönelik predasyon
 • Radyoterapi
 • Taze bronzluk
 • 8 hafta öncesinde yapılmış travmatik işlemler (derin temizlik, mezoterapi, lazerle cilt yenileme)
 • Akıl hastalıkları
 • Peeling bileşenleri alerjisi
 • İmmünosüpresanlar, retinoidler, fotosensitiv ilaçlar
 • Couperosis
 • Onkoloji hastalıkları
 • Orta ila derin peelingler için Fitzpatrick ölçeğine göre IV-VI cilt fotoları
 • Kötüleşme aşamasında deri hastalıkları (egzama, alerjik dermatoz, atopik dermatit, sedef hastalığı vs.)
 • Bulaşıcı deri hastalıkları (viral, bakteriyel, fungal)
 • Cilt örtüsünün hasar görmesi, peeling uygulama alanındaki travmalar
 • Yavaş dermal yara iyileşmesi
 • Diyabet ve hipertansif hastalık.
 • Birden fazla nevüs (atipik moller)
 • Cildin hiper hassasiyeti
 • 18 yaşın altındaki yaş
 • Adet dönemi

 

Kimyasal Peeling’in Çalışma Mekanizması Nasıldır?

 1. Epidermise zarar verilir (kimyasal yakma).
 2. Buna karşılık cilt hücreleri, inflamatuar mediatörlerin, sinyal moleküllerinin, enzim artış faktörlerinin yoğun sentezine başlar.
 3. Bazal hücrelerin mitotik aktivitesi artar (hücreler aktif olarak rejenere olur).
 4. Yeni damarlar oluşturulur ve fibroblastların oluşumu yoğunlaşır. Sonuç olarak yeni kolajen, elastin, glikozaminoglikanlar ve enzimler sentezlenir.
 5. Dermis kalınlaştırılır ve sıkılır; tüm cilt katmanları nemlenir.
 6. Cildin doğru pH gradyan geri yüklenir ve cilt yenileme enzimleri yeniden etkinleştirilir. İnsan cildi 3.5 ila 5.6 arasında düzenli pH’ye sahiptir. PH seviyesi fark edilir şekilde kaymışsa, döküntüler ve tahriş gibi cilt problemleri görülebilir.

 

Kimyasal Peeling’in Fazları

Aşama 1: İnflamatuar faz (<1 hafta)

Aşama 2: iyeleşme aşaması (1 ila birkaç hafta)

Aşama 3: yeniden şekillendirme aşaması (haftalar ila birkaç ay)

Evre süreleri, oluşan hasarın derecesine ve bireysel faktörlere bağlıdır.

Deri dokusuna yeterince geniş hasar verildikten sonra ilk önce bir inflamatuvar reaksiyon ile takip edilir. İnflamatuar mediatörler (sitokinler, kemokinler, prostaglandinler) dokuya bağlı makrofajları, lökositleri ve fibroblastları tetiklerler. Genişletilmiş damarlar dokunun perivasküler infiltrasyonunu sağlar. Sinir uçları duyarlı hale getirilir, bu da geçici olarak aşırı hassaslık ve ağrıya sebep olabilir.

Sonraki onarım aşamasında, dermişteki hasar görmüş doku, MMP’lerin ve makrofajların yardımıyla parçalanır. Tekrar epitelyalizasyon aynı anda gerçekleşir. Yeniden yapılanma epitel kaplı kıl foliküllerinden başlar. Cilt yüzeyinin tamamen yenilenmesi, hasar derecesine ve alanına bağlı olarak birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir.

Dermal bağ dokusunun yeniden şekillendirme aşaması birkaç ay sürebilir. İnflamatuvar fazı sırasında oluşan fibroblastlar, hücre dışı matris bileşenlerin yeniden sentezinden sorumludur. Bunu takiben, su bağlayıcı matrise gömülmüş kolajenler ve elastinler yeniden birleştirilir.

Deri altı dokuya kadar uzanan kıl folikülleri ile karakterize yüksek oranda sebase bez bulunan alanlar, daha az sebase bez içeren bölgelere kıyasla daha hızlı, güvenilir ve tam bir rejenerasyon geçirir.

Etnik köken, dermal rejenerasyon kapasitesi için de önemlidir: koyu cilt tiplerinde fibroblastlar, büyük, çok çekirdekli hücrelerdir.

Uygun stimülasyon, ekstraselüler matriksin minimal dağılımı ile kollajenin aşırı üretilmesine neden olur. Bu nedenle, Fitzpatrick 5 ve 6 cilt tipleri, daha hafif Fitzpatryk cilt tiplerine kıyasla, cilt yaralanmalarından sonra keloid geliştirme olasılığı % 20 daha yüksektir.

Pigmentasyon anomalileri, düzensiz melanosit aktivitesinden kaynaklanır ve klinik açıdan eksiklik (hipopigmentasyon) ve aşırı melanin (hiperpigmentasyon) olarak ortaya çıkar. Genellikle UV ışığına karşı korunmasız maruziyetin neden olduğu kronik inflamatuar lezyonların bir sonucudur.

İnflamatuvar mediyatörler bazal epitel hücrelerini uyarırlar ve orada bulunan melanositler üzerinde de etkilerler. Aşırı melanosit aktivitesi hiperpigmentasyona yol açabilir.

Peeling’lerin Kimyası

Peeling işleminin hangi cilt katlarına ulaşacağı ve cilt yapılarının nasıl etkilendiği, uygulama yöntemine ve peelingin kimyasal özelliklerine bağlıdır.

Peeling derinliğini arttıran faktörler:

 • Asitin molekül ağırlığı (moleküller ne kadar düşük olursa epidermise daha çok nüfuz edecektir).
 • Asitlerin polaritesi (asitler lipofilik olursa o kadar çok epidermise nüfuz eder).
 • Asitler daha fazla konsantre olursa daha çok nüfuz eder.
 • Asitlerin% ‘si bir peelingin etkililiği ile ilgili olarak pH’dan daha önemlidir.
 • Peelingin cilt ile temas süresi (hızlı kuruyan veya yüksek alkol içeriğine sahip peelingler daha yüzeyseltir ve daha fazla kat gereklidir).
 • Cildin peelingden önce hazırlanması.

Kimyasal Peeling Aşamaları

 1. Aktivasyon işlemi: Peelingin daha iyi penetrasyonunu sağlamak için üst tabakanın aside adaptasyonu. İşlemden 2 hafta önce başlar.
 2. Ardaşık peelingler: Aktif asidin seçimine bağlı olarak arzu edilen sonucun alınması. Protokol üzerinde yapılır. Her soyma çözeltisi için konsantrasyon, pH ve maruz kalma süresi belirlenir.
 3. Peeling sonrası bakım: komplikasyonların önlenmesi ve peeligin sonuçlarının sabitlenmesi. Ev çözümleri uzman tarafından reçete edilir ve hastalar tüm talimatları uygulamalıdır. SPF 50+ koruyucuların kullanılması da gereklidir.

Doğru ön soyma işlemi, nitelikli bir uzman tarafından yapılan soyma işlemi ve iyi seçilmiş soyma sonrası tedavi, komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Peeling Prosedürleri Hakkında Vizyonumuz

Kimyasal peeling soyma ve cilt yenileme çalışmalarına katılan diğer markaların aksine, cildin yenilenmesinde daha ilerici bir yaklaşım benimsemeye karar verdik. Güvenlikle ve yan etkilerden kaçınarak mükemmel sonuçlar veren yeni bir peeling konsepti oluşturduk.

Etkili cilt tedavileri oluşturduğumuzda, tüm faktörleri göz önünde bulundururuz: riskler, yan etkiler, müşteri sosyal yaşamı, tedavi rahatsızlığı veya ağrı, dış etkenler (UV maruziyeti vb.).

Çok yüzeysel veya yüzeysel Ekseption peelingleri evde bir rehabilitasyona ihtiyaç gerektirmezler, cilt hafif pullanma şeklinde dökülür ancak seans tekrarlarında oldukça etkili olurlar. 

Ekseption Peelinglerinde Çizilen Yol Haritası

 • PROGRAM

Ekseption cilt yenileme tedavisi, en iyi sonucu almak ve cildi kademeli olarak yenilemek için önemli adımları atan bir programdır.

 • TEDAVİ AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Müşterileri takiben cilt için gerekli endikasyonları oluşturulur ve en uygun peeling ürününü seçer.

 • AKTİVASYON PERİYODU (2-3 hafta)

Aktivasyon periyodu, beklenen sonuçlara ulaşmak ve potansiyel istenmeyen etkileri önlemek için önemli bir noktadır.

– Cilt pH 4.5 civarında ayarlanır ve asit uygulamasına hazırlanır.

–  Melanositlerin aktivitesi ve cilt pigmentasyonu azalır.

4- FOTO KORUMA

– Cildin UV hasarları ve serbest radikallerden korunması

5- İLK PEELİNG

 • İlk uygulama süresince derinin peelinge nasıl tepki verdiğini görmek için tedavi koruyucu olmalıdır.

6- ONARIM

– Peeling işlemleri arasında bütün cildi UV’den korumak zorunludur.

 • Gece müşterinin cildinin yeniden büyümesini kontrol etmek ve iltihaplanmayı azaltmak için ice cream repair (Bakım onarım kremi) uygulaması gerekir.

7- ARDAŞIK PEELİNGLER

 • Terapist 2 ila 10 peeling yapabilir.
 • Peeling aralarında önerilen kesinti 7 gündür.
 • Kesinti süresi 4 güne düşürülürse ardışık peelingler çok daha güçlü olacaktır.

8- HER ZAMAN HER YERDE

– Ekseption peelinglerinin çoğu, çok sınırlı bir yan etki riski taşıdığından ve tüm asitlerin ışığa duyarlı olmadığından yılın herhangi bir zamanında kullanılabilir.

0- YENİDEN YAPILANDIRMA FAZI

Son işlemden sonra yeniden şekillendirme aşaması başlar. Cildin UV’den korunması ve repair cream’i birkaç hafta boyunca kullanmaya devam etmek önemlidir. Sonra sonuçları korumak için ekseption cilt bakım ürünleri kullanılabilir

Ekseption Peelinglerinin Üstün Özellikleri/Farkları

Yeni asitler: Polihidroksi asitler

Laktobiyonik asit ve glukonolakton içeren polihidroksi asitler daha az rahatsız edicidir ve bu da uygulamada daha fazla konfor sağlar ve AHA’ya karşı daha iyi sonuç verir.

Hiyalüronik asit ve peptitlerle zenginleştirilmiş

Hyalüronik asit, peelinglerimize daha kolay uygulama ve yüksek nemlendirme etkisi için jel dokusu sağlar. Peptidler kırışıklıkları, yaşlanmayı ve pigmentasyonunu azaltmak için asitlerle birlikte deriye verilir.

Yıl boyunca maksimum güvenlik ve sonuçlar

Kullandığımız asitler ışığa duyarlı değildir. Peelinglerimiz, tüm gün boyunca güneş koruma içren cilt bakımıyla birleştirilirse yıl boyunca kullanılabilir. Peelingler, pH 2 ila 3,5 arasında asit yoğunlaşmış olup tüm cilt tiplerini ve endikasyonları kapsar. Ekseption Peelingleri en güvenlidir ve çok sınırlı bir hiperpigmentasyon riski taşırlar.

Yüzeysel tabakadan orta derinlikteki peelingler

Peelingler yüzeysel tabakadan orta tabakaya kadar olabilir, ancak kullanıcı her zaman daha fazla veya daha az kat uygulayarak ve peelingler arasındaki kesintiyi ayarlayarak peeling kontrolünü elinde tutar.

Doğal formülasyon

Peelinglerimiz koruyucu maddeler içermez ve amonyum hidroksit, trometamin veya diğer zararlı tamponlar içermez. PH doğal nemlendirme faktörünün bir bileşeni olan keratolitik işlevle birlikte sodyum laktat ile dengelenir

Bizim peelinglerimiz maksimum güvenlikle en iyi sonuçlara ulaşmak için cilt bakımı ile sinerji içinde çalışırlar. Cilt bakımı ürünleri, polihidroksi asitler ve peptitler, büyüme faktörleri, amino asitler, ATP ve retinol gibi diğer aktif maddeler içerir. Her doku ve koku cilde yeni bir deneyim sunmak için benzersizdir.

İlk prosedürden 3 hafta önce aktivasyon:

– Cilt pH’sını normale döndürür ve melanosit aktivitesini azaltır.

– Nazik günlük peeling.

– UV cildin korunması.

Peelingler arasındaki onarım:

– Cildin yenilenmesi ve kontrolü.

– Melanosit aktivitesinin azaltılması ile pigmentasyon kontrolü.

– UV den cildin korunması.

Son tedaviden sonraki bakım:

– Optimal cilt pH değerini muhafaza edin.

– Pigmentasyon kontrolü.

– UV’den cildin korunması