S&M PRP Growthcell

Konsantre Growth Faktör

Temel Kullanım Amaçları:

  • Bi fazik PRP ürünüdür. Amaç trombosit içerisindeki Alfa granüllerin aktivasyon yardımıyla plazma salınımının gerçekleştirilip growth faktörce zengin plazmanın elde edilmesidir.
  • Ürün içerisinde 2 adet ayrı tüp bulunmaktadır.
  • Tube 1 ;İçerisinde in vivo Sodyum Sitrat bulunan ve kanın ilk alındığı tüptür.
  • Tube 2; İçerisinde in vivo Kalsiyum Klorür bulunan aktivasyon tüpüdür.
  • 10 ml kan Tube 1’e vakumla alınır.
  • Tube 1 3200 RPM de 8 dakika santrifüj edilir.
  • Santirifüj bitiminde plazma ve Buffy-coat un tamamı alınarak Tube 2 ye aktarılır. Bu aktarımdan sonra Tube 2 hafif hareketlerle alt üst edilerek 30-60 sn kadar karıştırılarak aktivasyon süreci başlatılır. Bu işlem sona erdikten sonra Tube 2 santrifüje konularak 3500 RPM de 5 dakika santrifüj edilir.
  • Tube 2 nin santrifüj işlemi tamamlandıktan sonra bir enjektör yardımıyla tüpün dip kısmında oluşan çökelti hariç tüm plazma alınarak kullanıma hazır hale getirilir.
  • PRP ye nazaran aktivasyon tüp içerisinde başladığı için sonuç çok daha hızlı gözlemlenecektir.

Başlık

Go to Top